MĚNÍME SVĚT PERSONALISTŮM

Pomůžeme Vám vybudovat dobré jméno zaměstnavatele. doporučování pozic za odměnu. zájem uchazečů.

Jak se s námi spolupracuje?

S Český trhem práce s.r.o. jsme spolupracovali na tvorbě našich nových kariérních stránek. Výsledkem je velmi kreativní obsah, který uchazeče o práci ve firmě AVE jistě osloví. Texty, diagramy a otázky do videí a rozhovorů jsou dílem pana Landovského. Díky jeho znalosti nejnovějších trendů v personalistice jsme současně upravili i naše inzeráty a odezva na ně je mnohem vyšší. Výsledkem je to, že má kandidát jasnou představu o tom, kdo jsme, co a kdo ho u nás čeká, a jaká je naše firemní kultura.

vytvoření obsahu kariérního webu

Černá - AVE CZ Ladislava Černá
HR manažerka, AVE CZ Odpadové hospodářství a.s.

Hledali jsme někoho, kdo by nám pomohl oslovit mladé lidi na facebooku s nabídkou pracovních míst v Auto ESA. V rámci jednání jsme vybrali společnost Český trh práce s.r.o., která nám nabídla komplexní řešení, jak pracovat s generací milenium na internetu. Hlavně Jirka Landovský nám svými kreativními nápady a řešeními ukázal, že komunikaci s touto cílovkou skvěle zvládá. Již po prvních týdnech spolupráce je vidět, že naše volba byla správná.

vytvoření facebook kanálu "Kariéra bez Brzd"

Kučera - AutoESA Filip Kučera
ředitel marketingu, AutoESA
Employer branding

EMPLOYER BRAND

Pomůžeme Vám vybudovat značku dobrého zaměstnavatele

uchazeč = zákazník

K hledání uchazečů o zaměstnání se musí přistupovat jako k hledání zákazníků.

zaměstnání = produkt

Zaměstnání musíte propagovat jako jakýkoliv jiný produkt.

sdělení = obal

Je nutné dostat detailní informace o Vás jako zaměstnavateli v co nejatraktivnější podobě k co nejširší skupině potenciálních uchazečů.

dobrý zaměstnavatel = značka

“Osobnost” Vaší firmy “prodává” zaměstnání u Vás i pasivním kandidátům.

“Nastavíme marketing Vaší značky jako zaměstnavatele tak, aby Vás zaměstnanci začali sami vyhledávat!”


Definujeme “osobnost” Vaší firmy, která chytne za srdce


OSOBNOST FIRMY

“Vydolujeme” co tvoří osobnost Vaší firmy

AUTENTICITA

Prioritou je autenticita - nebudeme Vaše zaměstnance nutit stát před zdí a nuceně opakovat nenucený text

NEPOUČUJEME

Jsme v tom s Vámi - nepoučujeme, slepě nekopírujeme, ale společně definujeme a tvoříme

EMOCE

Autentické emoce zachycené na fotce nebo videu dokáží přenést více informací a mají hlubší dopad než sebelepší “story” nebo texty nejlepší PR agentury

REPORTÁŽE

Pracujeme stylem reportáže - nearanžujeme scénky

HUMOR

Humor, společné zážitky a zájmy jsou skutečným pojivem firmy - ne předpisy nebo vybavení kuchyňky

ORIGINALITA

Výsledné stránky budou skutečně jedinečné, ne jen kopie šablony se změněnými barvami a obrázky jako pro Vaši konkurenci

MIMOPRACOVNÍ ČAS

Vnímáme mimopracovní čas a aktivity jako součást osobnosti Vaší firmy


Brand Plan - konkurence
Brand Plan - Český Trh Práce s.r.o.

Nechte si zpracovat nabídku na míru
Your message was successfully sent!

Nemáte odpovědi na Vaše pozice?
Zaútočte na pasivní kandidáty!

Ověřený způsob

Řešení nabízí nejefektivnější způsob náboru zaměstnanců, ověřený v zahraničí, nazývaný “referrals”.

zaměstnanec je můj náborář

Tento způsob je založen na principu sdílení a doporučování volných pozic Vašimi zaměstnanci za odměnu. Odměna může být finanční, jiná hmotná nebo i nehmotná, stanovená na základě preferencí zaměstnanců a firmy.

Uděláme vše za Vás

Nevíte jak na to? Nemáte čas a prostředky na přípravu a realizaci? Využijte našich zkušeností a nechte to na našich odbornících - oni vše připraví, nastaví a uvedou do života.

“Pomůžeme Vám rychleji a levněji získávat kvalitnější zaměstnance, kteří pro Vás vydrží pracovat déle a budou podávat nadprůměrné výkony!”

Více o tom jak Vám může pomoci Referral program můžete číst zde.

Jak Referral program funguje u nás se dozvíte zde.

Referral Program


Náš konzultant pro Vás nastaví program Referral


Doporučování pozic zaměstnanců za odměnu

Zkušenosti z praxe


“Program Referral a jeho online systém umožnil našim zaměstnancům jednoduše sdílet volné pozice na sociálních sítích a pomocí emailu. Díky použité technologii trekovatelných inzerátů víme přesně, na čí doporučení přijatý uchazeč přišel a tedy koho odměnit.

Zatímco naši zaměstnanci jsou odměnou motivováni sdílet co nejvíce, naše firma bez námahy získává pověst dobrého zaměstnavatele a prezenci na sociálních sítích a mezi lidmi z oboru, která by jinak byla pro firmu nákladná. To nám zároveň umožňuje získat na pohovor i pasivní uchazeče, kteří by se jinak nepřihlásili nebo o volné pozici vůbec nevěděli.

Jako pro jakoukoliv jinou službu založenou na doporučení, i zde platí, že je kvalita osobně doporučených uchazečů vyšší než u jiných typů náboru. A to není vše. Naši zaměstnanci znají přesně hledaný profil, proto doporučení kandidáti lépe vyhovují požadavkům, což podstatně zrychluje proces náboru. Jednoduše geniální, že?”

viz výsledky studií ze zahraničí

Nechte si zpracovat nabídku na míru
Your message was successfully sent!

Být aktivně vidět online je nutnost. Máte ale potřebné znalosti a zdroje pro tvorbu obsahu?

Vše za Vás uděláme

Nemáte čas na tvorbu obsahu pro sociální sítě?

Oslovte ty co nehledají

Ubývá aktivních uchazečů o práci, proto je nutné dát i těm pasivním možnost, aby se o Vás dozvěděli.

Být on-line

Online svět se díky mobilním technologiím stává všudypřítomným a umožňuje efektivně oslovit drtivou většinu.

Autentický obsah

Obsah musí být nejen atraktivní, ale především autentický, aby přilákal vhodné uchazeče.

Tvorba pravidelného obsahu

Kromě obsahu hraje klíčovou roli pravidelnost publikování, která vyvolá trvalý zájem.

Employer branding

Zároveň se zájmem uchazečů podpoříte i marketing a rozšíříte povědomí o Vaší značce zaměstnavatele.

“Nechte naše odborníky v oblasti e-marketingu a personalistiky připravit obsah a harmonogram publikování Vaší komunikace online!”


Nadefinujeme a připravíme pro Vás…


PRAVIDELNÝ OBSAH

Harmonogram pravidelného přidávání nového obsahu

PROPAGACE FIREMNÍ KULTURY

Grafický styl propagace Vaší firemní kultury

AUTENTICKÝ OBSAH

Databanku obsahující autentické fotografie a/nebo videa jako nástroje zvýšení atraktivity Vašeho obsahu

ČLÁNKY

Obsah pro články propagující Váš brand dobrého zaměstnavatele

OBSAH PRO SOCIÁLNÍ MÉDIA

Obsah pro Vaše stránky na sociálních médiích facebook a LinkedIn, kariérní stránky a newsletter


Co služba spojuje?


Content Plan

Nechte si zpracovat nabídku na míru
Your message was successfully sent!

Nehledají Vaši potenciální zaměstnanci online?
Najděte si je pomocí offline kampaně!

Evropa 2 a Frekvence 1

V rádiových kampaních jsou našimi partnery Evropa 2 a Frekvence 1.

Billboardy

V big-boardech a billboardech máme přístup k atraktivním lokalitám společnosti BigMedia.

Zdvojíme Vám kampaň

Sami si určíte kolik chcete investovat, my pro Vás zrealizujeme kampaň o dvojnásobné velikosti.

Určete si rozsah kampaně

Jak dlouho, jak často nebo v jakém regionu? To si definujte sami dle svých potřeb!

Oslovte ty co nehledají

Přilákáte i kandidáty, kteří aktivně nehledají.

Zvýšení efektu

Zvýšíte efekt jak personální inzerce, tak i ostatních Vašich marketingových aktivit.

Oslovte kandidáty, kteří nejsou online

Oslovíte i uchazeče z věkových kategorií, profesí a oborů, pro které není běžné využívat online technologie.

Podpora značky a produktu

Kampaně přirozeně podporují propagaci Vaší značky a prodej.

Jméno dobrého zaměstnavetele

Vytvoříte povědomí o Vás jako dobrém zaměstnavateli.

Vytvoření spotu

Využijete profesionálně vytvořený spot.

“A co kdybychom Vám zaplatili rádiovou kampaň!”


Příklad kampaně za 50.000,- Kč


 • Vytvoříme pro Vás spot:
 • “Práce v Hradci cz Vám přináší nejlepší nabídky v regionu. (“Jméno Vaší firmy”) rozšiřuje svůj tým a hledá zaměstnance na pozici (“Vaše pozice”). Více se dozvíte na www.pracevhradci.cz”

 • Vyberete si kampaň zdarma v hodnotě 100 tis. Kč na Evropě 2 / Frekvence 1 dle vlastního výběru časů (cca 14ti denní kampaň na jednom regionu).
 • Na www.pracevhradci.cz vytvoříme bannery, které nasměrujeme na inzerát/y.

Cena služby


Content Plan

Nechte si zpracovat nabídku na míru
Your message was successfully sent!

Sourcing Plan

Komplexní soubor aktivit, které Vám pomohou najít uchazeče v době, kdy ti aktivní mizí

uchazeč = zákazník

Ubývá Vám odpovědí na Vaše inzeráty na job-boardech? Řešením není změna job-boardu, ale diversifikace zdrojů kandidátů a především působení i na pasivní kandidáty.

zaměstnání = produkt

Nevíte jak zacílit na pasivní kandidáty? Vaši zaměstnanci a sociální média s nimi budou pracovat za Vás.

sdělení = obal

Chcete, aby si Vás uchazeči našli sami lépe? Neinvestujte jen do kariérních stránek, ale investujte do budování Vaší značky dobrého zaměstnavatele.

dobrý zaměstnavatel = značka

Žádoucího efektu je dosaženo kombinací nástrojů a přístupů a aktivní prací na budování vztahu s uchazeči.

“Marketingové přístupy začínají být nezbytností ve světě HR - získejte jedinečný a kompletní strategický plán pro Váš HR Marketing!”


Proč i Vy potřebujete “Sourcing"?


Dokážete si představit úspěšný prodej bez marketingu a marketingové strategie? Dokážete si představit efektivní marketing bez informační a technologické podpory a především bez CRM systému? Byly ale doby, kdy to samozřejmé nebylo a ty doby nejsou tak dávné - bavíme se o počátku 21. století, kdy zákaznická data a systémy péče o ně způsobili revoluci v marketingu a prodeji.

Podstatou je zaručit to, že nečekáme, až si nás zákazník najde sám, protože má o produkt zájem, ale máme připravenou sadu nástrojů a přístupů (neboli strategický marketingový plán), který umožní dostat informace o našem produktu co nejširší skupině potenciálních zákazníků a sbírat o nich informace tak, abychom mohli s nimi aktivně pracovat a uzavřít větší množství obchodů, snadněji a přesněji dle potřeb zákazníka.

Ve sféře HR k této revoluci dochází teprve nyní, kdy začínáme mít k dispozici data o uchazečích a systémy, které o ně pečují. Nemůžeme očekávat, že najdeme nejlepší kandidáty na naše pozice tím, že vystavíme inzerát na job-board a budeme čekat na to, kdo se ozve. A co jiného jsou uchazeči než “zákazníci” pro naše pozice neboli “produkty”?

K vyvolání akutní potřeby “marketingového” přístupu v HR přispívá především několik zásadních faktorů:

 • Růst konkurence na pracovním trhu - je těžší uchazeče najít a to díky poklesu nezaměstnanosti, většímu množství nabízených pozic a přístupu mladší generace, která častěji mění zaměstnání
 • Snazší přístup k informacím a větší množství dostupných informací - je nutné s nimi aktivně pracovat, protože jsou dostupné i informace o pasivních uchazečích a informace o zaměstnavatelích (i ty neautorizované) jsou dostupné s minimem úsilí všem
 • Rozvoj technologií - je nutné přizpůsobit se a technologie využívat ve svůj prospěch a to především internet, sociální média a mobilní technologie, kde HR marketing má obrovský potenciál díky dostupnosti, rychlosti a měřitelnosti zpětné vazby

Sourcing jako zásadní komponenta HR Marketingu má za úkol především:

 • Budovat bázi uchazečů (tzv. “Talent Pool”) a ne spoléhat na reakce aktivních uchazečů o Vaše inzeráty
 • Zaručit trvalý příliv uchazečů do vašeho “Poolu” pomocí maximální možné diversifikace zdrojů a přístupů
 • Poskytovat aktuální, přesné a snadno dostupné informace nejen o uchazečích, ale i o výkonnosti jednotlivých zdrojů a přístupů

Aby “Sourcing” a celý HR marketing fungovali skutečně efektivně je nutné mít podporu v podobě:

 • Nástrojů pracujících aktivně i s pasivními kandidáty, kterých je většina
 • Diverzifikovaného přístupu ke zdrojům uchazečů od sociálních médií, přes job-boardy až po kampaně v rádiích nebo na bilboardech a osobní doporučení
 • Aktivního programu doporučování - “Referrals”, umožnujícího motivovat vlastní zaměstnance ke spoluúčasti na procesu vyhledávání vhodných uchazečů a propagaci značky zaměstnavatele, který přináší kvalitnější uchazeče a rychlejší nábor
 • CRM systému, který všechny zdroje efektivně slučuje do centrálního talent poolu a analyzuje výkonnost jednotlivých zdrojů
 • Nástroje usnadňující administrativu náborů a zlepšující komfort uchazečů během přijímacího řízení optimalizující budovaní vztahu s uchazeči a související komunikaci
 • Nástrojů podporujících budování a šíření brandu dobrého zaměstnavatele

Toto vše nabízí Český Trh Práce v rámci svých služeb sdružených pod značkou “Sourcing Plan”. Tyto služby nabízejí unikátní spojení nejmodernějších znalostí ze zahraničních trhů aplikované s přihlédnutím k detailním znalostem a zkušenostem z českého trhu na úrovni regionů.


Nechte si zpracovat nabídku na míru
Your message was successfully sent!

EDUCATION Plan

“Investujte do vzdělání a získejte konkurenční výhodu při získávání uchazečů pro Vaše pozice”

Změňte nábor

Situace na trhu vyžaduje změnit přístup k uchazečům a náboru - odpovědí je začít používat metody moderního HR

Pomůžeme Vám

Nechceme Vás ohromit našimi znalostmi, ale chceme Vám pomoci dělat nábor moderně a efektivně

Značka "dobrý zaměstnavatel"

Chcete, aby si Vás uchazeči našli sami lépe? Neinvestujte jen do kariérních stránek, ale investujte do budování Vaší značky dobrého zaměstnavatele.

Sdílíme zkušenosti

My neprodáváme školení, ale sdílíme s Vámi naše více než desetileté zkušenosti z českého pracovního trhu

Méně je více

Preferujeme individuální přístup, menší skupiny, více interakce mezi účastníky

Obsah přímo pro Vás

Klademe důraz na konkrétní příklady z Vaší firmy - neprezentujeme jen veřejně dostupné use-casy ze zahraničí

“Díky naším workshopům můžete rychle začít dělat nábor nově a efektivně!”


Témata workshopu “Úvod do HR marketingu a budování značky zaměstnavatele”


Teorie současného pracovního trhu

 • Situace na trhu práce - důsledky pro nábor
 • Aktivní kandidáti a pasivní kandidáti - v čem je změna
 • Nová generace zaměstnanců - silné a slabé stránky, jak s nimi efektivně komunikovat
 • Proč už staré metody nefungují - jak to dělat nově

Moderní metody v HR

 • Inzerce práce - jak psát a jak nepsat inzeráty, jakých přežitých metod a klišé se zásadně vyvarovat
 • HR marketing - princip, nástroje pro jeho šíření a důležitost dat a jejich vyhodnocování
 • Employer branding - princip, jak máme začít, čeho se vyvarovat a jak ho strategicky budovat
 • Sourcing - kde všude můžeme a máme hledat talenty, jak zaručit trvalý přítok talentů
 • Sdílení pozic (“referrals”) - využití pro nábor, zvýšení angažovanosti, zlepšení firemní kultury a šíření dobrého jména zaměstnavatele
 • Talent-pool a budování trvalých vztahů s uchazeči jako základ pro každého úspěšného recruitéra

Sociální sítě a jejich úloha v moderním HR

 • Význam networkingu pro nábor, budování osobní značky
 • Základní typy a příklady sociálních sítí a online kanálů
 • Sociální sítě jako zdroj talentů (“social recruiting”)
 • Sociální sítě jako nástroj šíření pro Employer Brand a HR marketing
 • Jak efektivně a jednoduše tvořit obsah pro sociální média
 • Inovativní využití ostatních sociálních sítí a Guerilla recruiting

LinkedIn

 • Jak vlastně funguje a jak nefunguje? Čím začít.
 • LinkedIn jako zdroj talentů - plusy a mínusy
 • Doporučené a nedoporučené přístupy a postupy při oslovování
 • Jak hledat - technické principy, metody, příklady, tipy a triky

Mám zájem o více informací a kontaktování